Jonkersschool - Lathum

ONDERZOEKEND EN ONTDEKKEND LEREN

Voor wereld oriëntatie werken wij met digitale methodes. Dit zijn Eigentijds (geschiedenis), Binnenstebuiten (biologie) en Grenzeloos (aardrijkskunde). In de methode zijn de laatste inzichten uit hersenonderzoek verwerkt over hoe kinderen leren en zich optimaal ontwikkelen. 

Met de methodes van Blink Wereld gaan kinderen aan de hand van een vraaggestuurd lesmodel zelf ontdekken en onderzoeken. Bij aardrijkskunde staan er daarnaast nog vakspecifieke vaardigheden centraal. In de lessen beleven kinderen de wereld en bepalen ze hun eigen standpunt in de wereld. Bijvoorbeeld door te onderzoeken hoe mensen in andere landen en werelddelen leven, te ontdekken wat er zo bijzonder is aan de Nederlandse cultuur en wat er gebeurt als je samen speelt dat je de Europese Unie bent. 

Alle 21st century skills komen op deze manier geïntegreerd aan bod in de lessen.