Jonkersschool - Lathum
Engels van groep 1 t/m 8

We vinden het belangrijk om onze kinderen op te voeden als wereldburgers. Daar hoort bij, dat je een taal spreekt die iedereen verstaat. Ook is bekend dat jonge kinderen heel taalgevoelig zijn en open staan om een andere taal te leren.

Daarom gaan we Engels van groep 1 t/m 8 gefaseerd invoeren. Vanaf 2016-2017 krijgen de kinderen van groep 5 t/m 8 Engelse les. Via spelletjes, liedjes en verhaaltjes komen onze jongste kinderen al in aanraking met de Engelse taal.

Dit bouwen we uit, zodat de leerlingen in groep 8 met een flinke Engelse taalvaardigheid van school gaan. We gebruiken hiervoor de methode Take it easy. Ook deze methode is geschikt voor het digibord en kan interactief gebruikt worden.