Jonkersschool - Lathum
Kanjertraining

We leren de kinderen omgaan met gevoelens en emoties van zichzelf en van anderen. Bovendien leren wij  ze de sociale vaardigheden die nodig zijn voor het spelen en samenwerken met anderen. We praten onder andere in kringgesprekken met kinderen over gebeurtenissen en belevenissen. We helpen ze bij het oplossen van ruzies en conflicten. We gebruiken hiervoor de aanpak van Kanjertraining.
Onze leerkrachten zijn gecertificeerd als kanjertrainer of volgen een opleiding daartoe.

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). De training is uitgegroeid tot een volwaardige methode voor het basis- en voortgezet onderwijs en streven we de volgende doelen na:
  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.