Jonkersschool - Lathum
Wij gaan voor lezen!

Op de Jonkersschool is lezen heel belangrijk! Het is belangrijk om kinderen veel met boeken in aanraking te brengen, want je leert pas lezen door veel te lezen.

Op de Jonkersschool doen we daarom mee aan het project 'de bieb op school'. Dit betekent dat we de collectie en de kennis van de bibliotheek gebruiken en samen met hen een prachtig leesplein hebben ingericht.

Wij werken aan een stukje leesbevordering waarbij de leerlingen ervaren dat lezen leuke en spannende momenten kan opleveren. Lezen is niet alleen een schoolvak, maar ook een zinvolle vrije tijdsbesteding. Een goede leesmotivatie draagt bij aan een positieve lees-taalontwikkeling en leidt tot vergroting van de woordenschat en concentratie. 
 
Wij proberen de kinderen liefde voor boeken bij te brengen.  Daarom zorgen we voor een rijk aanbod. Dat doen we, behalve bovenstaande, ook op de volgende manieren:
  • We besteden aandacht aan de Kinderboekenweek en Nationale Voorleesdagen (gr 1-2)
  • In alle groepen wordt dagelijks voorgelezen.
  • Leerlingen mogen regelmatig een boek van thuis meenemen om deze te promoten voor de groep door er over te vertellen en eruit voor te lezen.
  • De klassenbibliotheek en mediatheek worden regelmatig  aangevuld met nieuwe boeken.