Jonkersschool - Lathum
Coöperatief Leren

Als aanvulling op ons reguliere onderwijs, gebruiken wij op de Jonkersschool de zogenaamde Samenwerkend Leren-werkvormen (SWL).
 
Versterkt het sociale klimaat
Door gebruik te maken van deze SWL-werkvormen, leren kinderen vooral met en van elkaar en is de kennisoverdracht minder leerkrachtafhankelijk. Wij leren de kinderen vanaf het begin van hun schoolperiode met elkaar samen te werken. Hierdoor worden de sociale vaardigheden (in-)direct geoefend en verbeterd. Kinderen leren elkaar helpen, taken verdelen en naar elkaar te luisteren.
Betere leerprestaties
Onderzoek heeft aangetoond dat SWL leidt tot betere leerprestaties. De kinderen zijn taak- en doelgericht bezig en tonen grote betrokkenheid bij de les. Ze delen de verantwoordelijkheid om de leerstof goed te verwerken. Ook is er meer interactie over de leerstof en leerlingen krijgen meer oefen kansen, waardoor de resultaten verbeteren.
Passend onderwijs
De verschillende werkvormen komen tegemoet aan de verschillende onderwijsbehoeften van kinderen. SWL-werkvormen worden zowel bij taal, rekenen en lezen als bij wereldoriëntatie ingezet. Door het gevarieerde aanbod aan werkvormen kan een leerkracht goed aansluiten bij de behoefte, mogelijkheden en talenten van de leerlingen.


    18