Jonkersschool - Lathum
Identiteit

Identiteit leeft en groeit en is een onderwerp  waarover we altijd met elkaar in gesprek blijven. De Jonkersschool kent een protestants-christelijke identiteit. Onze identiteit houdt voor ons in, dat we de leerlingen waarden en normen voorhouden.
We laten de kinderen in ons onderwijs kennis maken met:
  • Bijbelverhalen en thema's en proberen hiermee een verband te leggen naar de leefwereld van de kinderen.
  • Levensvragen, zoals het leren herkennen en omgaan met allerlei gevoelens als: verdriet, vreugde, vriendschap en jaloezie. Maar ook hoe kinderen met anderen samenleven en hoe ze omgaan met hun eigen talenten en tekortkomingen.
  • Vieringen, zoals de Christelijke feestfagen en gedenkdagen.
  • Andere religies en gebruiken
  • Met maken van keuzes en leren onderscheiden van recht en onrecht.
De kinderen krijgen twee á drie keer per week godsdienst. Dit doen we met behulp van de kinderbijbel. De kinderen krijgen de verhalen op hun eigen niveau aangeboden. Er  worden 2 á 3 Bijbelverhalen verteld. Na de vertelling praten we vaak met de kinderen over de kern van het verhaal en vertalen deze naar deze tijd. We leren de kinderen respect te hebben voor de mening van een ander.