Jonkersschool - Lathum
Ouderbetrokkenheid

Op de ds. Jonkersschool vinden wij ouderbetrokkenheid erg belangrijk. We schakelen daarom regelmatig de hulp van ouders in bij schoolse activiteiten. Denkt u hierbij aan het rijden naar excursies, de luizencontrole en het helpen bij boekenuitleen.

Stichting Vrienden van de Lathumse school
De vrienden van de Lathumse school zijn nauw betrokken bij de school. 
Deze Stichting is beheerder van een klein kapitaal dat de school heeft verkregen door verkoop van onroerend goed. (De oude onderwijzerswoning).

De Stichting steunt de school met financiële extra's die niet uit de normale middelen gehaald kunnen worden. Zo wordt er bijvoorbeeld altijd een bijdrage geleverd aan de schoolreisjes en het schoolkamp. Andere voorbeelden waaraan het geld van "De Vrienden" is besteed, zijn:
- De speelzolder in het nieuwe kleuterlokaal
- De aanschaf bijzondere leermiddelen en materialen
- Opknappen van het schoolgebouw

Sinds het schooljaar 2016-2017 is de stichting verantwoordelijk voor het onderhoud aan het gebouw. In de zomervakantie van 2016 zijn daarom de klaslokalen onder handen genomen (plafonds, muren en vloer) en een groot gedeelte van de gang (kapstokken, plafonds etc.).
Gedurende het gehele jaar onderhoud de stichting ook het groen rond de school. 
Regelmatig worden er klusmomenten gepland. Hierbij is ook uw hulp van harte welkom.