Jonkersschool - Lathum
Inschrijven op de ds Jonkersschool

Hoe krijg ik meer informatie over de ds Jonkersschool?
Op de website vindt u meer informatie over onze school. Hier kunt u ook de meest recente schoolgids downloaden.
U bent tevens welkom voor een kennismakingsgesprek en rondleiding met de directeur, Frank de Bruin. 


Mijn kind wordt vier jaar, wat nu?
U maakt een afspraak voor een kennismakingsgesprek met de directeur. Dit geldt ook voor kinderen door doorstromen vanuit de peuterspeelzaal 't Jonkertje. U krijgt tijdens dit gesprek o.a. het inschrijfformulier uitgereikt.
Als uw zoon/dochter al een oudere broer of zus op school heeft (gehad), kunt u bij de directeur een inschrijfformulier ophalen.


Wanneer mag mijn kind naar de basisschool?
Uw kind kan op zijn 4e naar de basisschool. Vanaf 5 jaar gaat de leerplicht in. Dan moet uw kind verplicht naar school.

Mag mijn kleuter eerst wennen?
Vanaf 3 jaar en 10 maanden mag uw kind alvast een aantal halve dagen naar school om te wennen. Deze kennismakingsperiode duurt maximaal vijf dagdelen. U maakt hiervoor tijdig afspraken met de groepsleerkracht. Vanaf 4 jaar mag uw kind elke dag naar school en meedoen met het onderwijs. Dit mag niet eerder. Zie voor meer informatie de site van de rijksoverheid.

Ik ga niet verhuizen, mijn kind zit al op een andere basisschool in de buurt van Lathum. Maar ik heb wel belangstelling voor de ds Jonkersschool. Hoe gaat dat dan?
Bij inschrijving door ouders/verzorgers van kinderen van een andere basisschool uit (de buurt van) Lathum (niet vanwege verhuizing) volgen wij het volgende stappenplan:
  • U neemt telefonisch contact op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek met de directeur.
  • U geeft in dit kennismakingsgesprek aan wat de reden is dat u uw kind op onze school wilt plaatsen en of de huidige school van uw zoon of dochter op de hoogte is. Als dat nog niet zo is, zal er op  aangedrongen worden eerst contact op te nemen met de huidige school van uw zoon of dochter.
  • U besluit hierna of u uw kind in wilt schrijven en maakt dit kenbaar aan de school.
  • De intern begeleider of directeur neemt hierna contact op met de IB'er of directeur van de huidige school van uw zoon/dochter.
  • Op basis van deze informatie besluiten directie en IB'er of de leerling toegelaten kan worden. Dit laatste hangt o.a. af van de wijze waarop wij de zorgbehoefte van de leerling kunnen beantwoorden, de groepsgrootte en de samenstelling van de groep.
  • De plaatsing is pas definitief wanneer de directeur het inschrijfformulier heeft ondertekend en u als ouders een schriftelijk bevestiging hebben gekregen van de plaatsing van uw zoon of dochter.
  • Nadat uw kind definitief is toegelaten, kan uw kind in overleg met de leerkracht één dagdeel kennismaken met de nieuwe groep.

Hoe weet ik zeker of mijn kind geplaatst wordt op de ds Jonkersschool?
Nadat u het inschrijfformulier heeft ingeleverd, krijgt u een brief waarin de plaatsing wordt bevestigd.


Hier vindt u onze contactgegevens