Jonkersschool - Lathum

Stichting Activiteiten Ds. Jonkersschool Lathum

De oudercommissie van de Jonkersschool is een zelfstandige stichting. De huidige leden (Linda Künne, Heidi van Millige, Yvonne Jansen en Frank Kirsten) zijn allen zeer betrokken bij de dagelijkse gang van zaken, omdat één of meerdere kinderen op school zitten. Doel van de stichting is het organiseren van activiteiten al dan niet rond een specifiek thema.

Activiteiten
De oudercommissie organiseert activiteiten rondom Sinterklaas, Kerst, Pasen en laatste schooldag. Ook met erg mooi zomerweer of juist omdat er veel sneeuw ligt, zal de oudercommissie voor verrassende activiteiten zorgen die de kinderen een extra leuke tijd op school bezorgt.

Hulp van ouders
Vaak heeft de oudercommissie hulp nodig van ouders. Gelukkig zijn er tot nu toe altijd ouders die het leuk vinden om te helpen op de dag zelf en bij de voorbereidingen. Alle hulp is welkom!

U kunt zich opgeven via het e-mailadres van de oudercommissie of spreek één van ons aan.

Financiën
Waar geld uit gaat, zal ook geld binnen moeten komen! Vandaar dat de oudercommissie de vrijwillige ouderbijdrage int om de activiteiten te bekostigen.

Iedereen kan echter ook donateur worden van de stichting. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de leden van de oudercommissie.